ERP – QUY HOẠCH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

ERP là quá trình kinh doanh quản lý phần mềm cho phép một tổ chức để sử dụng một hệ thống tích hợp các ứng dụng để quản lý doanh nghiệp và tự động hóa nhiều back office chức năng liên quan đến công nghệ, dịch vụ và nguồn nhân lực.

Tích hợp tất cả các khía cạnh của một hoạt động – bao gồm cả việc lập kế hoạch sản phẩm, phát triển, sản xuất, bán hàng và tiếp thị – trong một cơ sở dữ liệu duy nhất, ứng dụng và giao diện người dùng.

Phần mềm ERP là gì

Phần mềm ERP được coi là một phần mềm quản lý doanh nghiệp, đó là phần mềm được thiết kế để sử dụng cho các doanh nghiệp lớn hơn và thường đòi hỏi các nhóm chuyên dụng phải tùy chỉnh và phân tích dữ liệu và xử lý các nâng cấp và triển khai.

phan-mem-erp-la-gi

Ngược lại, các ứng dụng ERP dành cho doanh nghiệp nhỏ là các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp nhẹ, thường được tùy chỉnh cho một ngành kinh doanh cụ thể hoặc ngành dọc.

Ngày nay phần lớn các tổ chức triển khai hệ thống ERP để thay thế phần mềm kế thừa hoặc để kết hợp các ứng dụng ERP vì hiện tại không có hệ thống.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2016 của Panorama Consulting Solutions, LLC. Chỉ ra rằng các tổ chức thực hiện ERP vì những lý do sau:

– Để thay thế phần mềm ERP lỗi thời (49%)

– Kiêm nhiệm các hệ thống tự phát (16%)

– Thay thế phần mềm kế toán (15%)

– Các hệ thống khác không phải là hệ thống ERP / không có hệ thống (20%)

Mô tả phần mềm ERP

Phần mềm ERP thường bao gồm nhiều mô-đun phần mềm doanh nghiệp được mua riêng, dựa trên những gì đáp ứng tốt nhất nhu cầu cụ thể và khả năng kỹ thuật của tổ chức.

mo-ta-phan-mem

Mỗi mô-đun ERP tập trung vào một lĩnh vực của quy trình kinh doanh, chẳng hạn như phát triển sản phẩm hoặc tiếp thị.

Một số mô đun ERP phổ biến nhất bao gồm các mô hình sản phẩm, mua nguyên liệu, kiểm soát hàng tồn kho, phân phối, kế toán, tiếp thị, tài chính và nhân sự. Một doanh nghiệp thường sẽ sử dụng một sự kết hợp của các phân hệ khác nhau để quản lý các hoạt động và nhiệm vụ của phòng làm việc bao gồm:

– Quản lý quy trình phân phối

– Quản lý chuỗi cung ứng

– Cơ sở tri thức dịch vụ

– Định cấu hình giá

– Cải thiện độ chính xác của dữ liệu tài chính

– Hỗ trợ lập kế hoạch dự án tốt hơn

– Tự động hóa vòng đời của nhân viên

– Chuẩn hoá các thủ tục kinh doanh quan trọng

– Giảm nhiệm vụ dự phòng

– Đánh giá nhu cầu kinh doanh

– Kế toán và ứng dụng tài chính

– Chi phí mua hàng thấp

­- Quản lý nguồn nhân lực và biên chế

Tổng Kết

Khi phương pháp luận ERP trở nên phổ biến hơn, các ứng dụng phần mềm đã xuất hiện để giúp các nhà quản lý kinh doanh triển khai ERP trong các hoạt động kinh doanh khác và có thể kết hợp các mô-đun cho CRM và thông minh kinh doanh , thể hiện nó như một gói thống nhất duy nhất .

Mục tiêu cơ bản của việc sử dụng một hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp là cung cấp một kho trung tâm cho tất cả các thông tin được chia sẻ bởi tất cả các khía cạnh ERP khác nhau để cải thiện lưu lượng dữ liệu trong toàn tổ chức.

Gia Cát là một trong những công ty uy tín và đi đầu về sản phẩm SMART-ERP tại Việt Nam.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*